Sabtu, 24 September 2016

Teori X & Y

Douglas McGregor : menyatakan dua kategori sikap manusia dalam sesuatu organisasi, iaitu bersifat positif dan negatif...

Dalam organisasi juga perlu mempunyai kaedah SWOT yang bermaksud, Strenghtness (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang), Threat (ancaman)..elemen ini sekiranya berjaya dikuasai akan mencapai Goal dalam perancangan visi dan misi organisasi.

Oleh itu, sesebuah organisasi sekiranya ingin berjaya perlu mengenali perangai dan sikap peribadi ahli bagi membentuk satu pasukan mantap yang boleh bergerak ke arah satu matlamat. Baik atau buruk perangai ahli itu adalah faktor kecil jika pengurus itu berjaya mengatur strategi.

Sekian

Tiada ulasan:

SESUAP REZEKI, SECUPAK SEMANGAT..